Wybierz z listy zawodników osoby, za które chcesz dokonać płatność. W następnym kroku wybierzesz opcje płatności i dokonasz opłaty.
Imię Nazwisko Opłata
Michał Kuciński
Maria Kuśnierkiewicz
Agnieszka Leppek
Wieslaw Smoliński
Beata Szamota Opłacone
Tomasz Zając